Chat
Online
Chat now
0 látogató
 
 

Napi bölcsesség

 
Kevés hely marad az észnek, ha az agy tele van előítéletekkel.
Malcolm Hein
Napi bölcsesség megosztása

Ezoterikus hírek

 

Kedvelt fórumok

 
Szerelmi mágia
12 hozzászólás
Szerelmi kötés
27 hozzászólás
Kinél jósoltassak?
58 hozzászólás

Új tagok

 

Kedvelt cikkek

 

Beszéd téma

 
Mágikus gömb
37 hozzászólás
 
A szerelem karmája
17 hozzászólás
 
Tarot kártya játék
14 hozzászólás
 
 
Szerelem első látásra
10 hozzászólás
 
Milyen a bioritmusod?
9 hozzászólás
 
A varázsgömb válaszol
9 hozzászólás
 

Flowers hozzászólt a(z) A hatodik érzék című cikkhez. február 20.
 

Adatvédelem

 

A EZOMANIA MAGYARORSZÁG FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

1. Bevezetés
Jelen szabályzat egy szerződés, amely egyrészről a EzoMania (továbbiakban az I. rész vonatkozásában: üzemeltető), mint a ezomania.hu és a hozzátartozó (lásd melléklet) domainnevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások – ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is – (a továbbiakban mindezek együttesen az I. rész vonatkozásában: szolgáltatás) üzemeltetője, másrészről a szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: felhasználó) között jött létre. A szolgáltatások igénybevételével a felhasználó az itt részletezett kötelezettségeket vállalja, illetve a szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el akkor is, ha adott szolgáltatás igénybevételének nem feltétele az oldalon történő regisztráció. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen szerződési feltételeket külön értesítés és indokolás nélkül megváltoztatássa. A megváltoztatott szabályokat csak azok közzétételét követően kell alkalmazni. Bármely szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

2. Regisztráció
A jelen szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen szabályzatot és a Netikettet Regisztráció nélkül a felhasználók csak a szolgáltatásoknak az üzemeltető által meghatározott körét használhatják.
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó – az üzemeltető félrevezetésére vagy egyéb rossz szándékkal – nyilvánvalóan valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. Az ennek elmulasztástásából eredő hátrány a felhasználót terhére esik. A regisztráció során a felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek az üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. 
A regisztráció folyamata a szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a felhasználó e-mail címére a szolgáltató által elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját.

3. Az üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő joga
A szolgáltatás keretében az üzemeltető által közzétett tartalom és a szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. A ezomania.hu és a mellékletben található domainek az üzemeltető javára bejegyzett domain nevek. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. A szolgáltatás keretén belül az üzemeltető által elérhetővé tett tartalom
A szolgáltatás keretén belül elérhetővé tett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom (ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért – az üzemeltető által felhasznált nagy számú forrás rendszeres és folyamatos ellenőrzésének lehetetlensége miatt – az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

5. Hirdetések és a szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak
A szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
A szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az üzemeltető véleményét. Az üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot, beleértve a hírlevél küldését is.
A regisztráció elvégzésével a Felhasználó beleegyezik kötetlen mennyiségű és tartalmú e-mail üzenetek fogadására az Üzemeltetőtől.

6. A szolgáltatásra mutató link elhelyezése
Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg.
a) A szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (a továbbiakban: linkelő weboldal) tartalmaznia kell a szolgáltatás logóját; 
b) a linkelő weboldal a logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;
c) a link kizárólag a szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges; 
d) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
e) a linkelő weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az üzemeltető és a linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az üzemeltetőről; 
f) a linkelő weboldal nem tartalmazhat harmadik személy jogait vagy a közízlést sértő tartalmat. E szabályoktól eltérni csak az üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

7. A szolgáltatás interaktív részeinek használatával kapcsolatos szabályok
A szolgáltatás keretében elérhető interaktív szolgáltatások (pl. fórum, chat, üzenőfal és interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórumok, sem a fórumon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát), vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértő tevékenység folytatására. A fórumokon hozzászólásokat elhelyezni és, amennyiben alkalmazandó, témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. Az üzemeltető a fórumokat az EKT rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. A felhasználók által a fórumokon közzé vagy elérhetővé tett tartalmat (beleértve a hivatkozott oldalakat) az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni az e szabályzatban foglaltak betartása, illetve betartatása érdekében.
Egyes fórumokat az üzemeltető megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A moderátorok nem kizárólag jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt előzetes értesítés nélkül eltávolíthatják. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen is. 
A kifogásolt hely és hozzászólás illetve tartalom megjelölésével a felhasználó bármikor jelezheti az üzemeltető felé, ha megítélése szerint a fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@ezomania.hu.
A felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen az adott felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. A felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom fórumon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. 
A felhasználó a fórumokon történő közzé vagy elérhetővé tétellel valamennyi az általa rendelkezésre bocsátott tartalom (például hozzászólások, fotók, szellemi és iparjogvédelmi alkotások, ötletek) tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személynek átengedhető és allicencbe adható valamennyi a fórumok használatának időpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő felhasználási jogot enged az üzemeltetőnek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, az adott tartalom szolgáltatás keretén belül történő nyilvánossághoz közvetítését, nyomtatott formában történő, korlátlan mennyiségben és példányszámban történő többszörözését, terjesztését, kiadását és átdolgozását. A szerződés megszűnése az üzemeltető részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.
Az üzemeltető az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az EKT alapján meghatározott körben jogosult a fórumok használatával összefüggésben keletkezett személyes és egyéb felhasználói adatok kezelésére és archiválására.
Az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen szabályzatba ütközik. Az üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a szolgáltatásból.
Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a felhasználó által közzé vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

8. A webáruházra vonatkozó külön szabályok
A szolgáltatás keretén belül elérhető webáruház tekintetében az üzemeltető kizárólag a webáruház működéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítja tárhelyszolgáltatói és adatfeldolgozói minőségben. A webáruházban folytatott kereskedelmi tevékenység tekintetében – ideértve nem kizárólagosan az ilyen tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi előírások teljesítését, az ehhez szükséges engedélyek beszerzését, az ügyfelek tájékoztatását, az árak, a termékinformációk és a vásárlási feltételek pontos, megfelelő és teljes feltüntetését, módosítását – kizárólag az ott termékeket és szolgáltatásokat értékesítő harmadik személyek (eladók) tartoznak felelősséggel.

9. Korábbi adatbázis felhasználás elve
Aki korábbi rendszerünkben regisztrált, szolgáltatásainkra továbbra is jogosult, illetve regisztrációja törlésének elmaradásával a regisztrációs szabályzatunkban foglaltakat elfogadja. Így az adatbázisba került e-mail címekre és tartalmakra a EzoMania hatályos Felhasználási feltételei és Adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik.

10. Egyéb rendelkezések
Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.
Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:
(a) ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését;
(b) ha a felhasználó hozzáférését az üzemeltető vagy az általa megbízott moderátor véglegesen megszünteti;
(c) ha a felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a regisztrált adataival, mely esetben az üzemeltető automatikusan törli a felhasználó regisztrációját valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt;
(d) a felhasználó halálával; 
(e) a szolgáltatás megszűnésével; és

A jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a felhasználó és az üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás bármely részét oldalak bármely tartalmát külön figyelmeztetés nélkül megszüntesse.


A EZOMANIA MAGYARORSZÁG ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

1. Bevezetés
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (nyilatkozat) a EzoMania (a továbbiakban a II. rész vonatkozásában: üzemeltető) által üzemeltetett, a ezomania.hu és a hozzákapcsolódó (lásd melléklet) domain nevek alatt elérhető weboldalak és szolgáltatások, ideértve a nyilvános fórumokat és más interaktív szolgáltatásokat is (a továbbiakban mindezek együttesen a II. rész vonatkozásában: szolgáltatás), üzemeltetése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, így a szerverek üzemeltetését is az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit. A jelen nyilatkozatban használt és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a szolgáltatás felhasználási feltételeit tartalmazó felhasználási feltételekben (I. rész) meghatározott fogalmakkal.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
Az üzemeltető a felhasználók által a regisztráció és a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. Az üzemeltető a szolgáltatást a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A cookie-kal kapcsolatban további információ a https://www.cookiecentral.com címen található.
Az üzemeltető kezeli a szolgáltatás használata során az egyes fórumokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az üzemeltető részére az egyes felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tárolja vagy egyébként kezelje.

3. Az adatkezelés célja
A szolgáltatással összefüggésben az üzemeltető által végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. Az üzemeltető által végzett adatkezelések további célja a felhasználók azonosítása, a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, valamint a szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. Az üzemeltető jogosult valamennyi felhasználó részére a szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. Az üzemeltető a felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

4. Regisztráció
A szolgáltatás használata szűk körben regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.
Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen nyilatkozat 2. pontjában írtak szerint, így különösen a felhasználó IP címét. A felhasználó kiköti, hogy a regisztráció nélküli fórumhasználat során a felhasználó IP címe megjeleníthető hozzászólásuk, beírásuk, véleménynyilvánításuk mellett. Ezzel az üzemeltető csupán azt tudatosítja és nyomatékosítja, hogy a jogszabályba ütköző vagy mások jogait sértő fórumhasználat a jogkövetkezmények alkalmazását – a megfelelő hatósági vagy bírósági eljárásban - nem akadályozza. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján a regisztráció nélküli felhasználó hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az itt részletezett IP-cím közzétételhez.

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
Az egyes felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. A felhasználó vagy más személy felfedheti egy adott felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását, és ebből kifolyólag a szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. A felhasználók e-mail címüket és más adataikat is nyilvánosan elérhetővé tehetik, illetve a profiljuk bővítése során számos olyan adatot megadhatnak magukról, amelyek személyes adatnak minősülnek, így az ilyen adatok publikussá tétele – mely kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történhet meg – személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet (például az adott felhasználóról nyilvánosan elérhető adatokból személyiségprofilt építhet) és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.
A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
Előfordulhat, hogy a szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítanak vagy üzemeltetik. Amennyiben egy felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott, az üzemeltetőtől független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik. Ilyen például a szolgáltatás keretén belül elérhető webáruház, amely tekintetében az üzemeltető kizárólag a webáruház működéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítja tárhelyszolgáltatói minőségben. A webáruház tekintetében adatvédelmi szempontból az üzemeltető a termékeket és szolgáltatásokat értékesítő eladók megbízásából kizárólag adatfeldolgozási tevékenységet végez, amely tevékenység a webáruházban folytatott kereskedelmi tevékenység során keletkezett tranzakciós és más egyéb, a webáruház használata során az eladók és a felhasználók között létrejött szerződések teljesítéséhez szükséges adatok eladók érdekében és nevében történő gyűjtését, és eladók részére történő továbbítását foglalja magában. Az ilyen adatok tekintetében adatkezelőnek az eladók minősülnek és a webáruház használatával a felhasználók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adott tranzakció és a felhasználó egyéb személyes adatai az eladók részére átadásra kerüljön. Ezeket az adatokat az üzemeltető nem kezeli, így azok kezelése tekintetében kizárólag az eladók tartoznak felelősséggel és tájékoztatási kötelezettséggel. 
A szolgáltatás egyes részeit (például a fórumok üzemeltetését, felmérések végzését) az üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

6. Adatbiztonság
Az üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.
A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

7. Az érintetteket megillető jogok gyakorlása, jogorvoslat 
A szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is: info@ezomania.hu. A felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@ezomania.hu e-mail címen. Az üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az info@ezomania.hu e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó törlése csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

8. Az üzemeltető felelősségének kizárása
Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzé tett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető kártérítési igényét bíróság előtt érvényesíti.

9. A nyilatkozat módosítása
Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő napon lép hatályba.

Horoszkóp

 
 

Ezoterikus videók

 

Tanácsadóink, jósaink

 
Hívja Magyarország legjobb tanácsadóit és jósait, akiket csak neked válogattunk össze. Szerelem, pénz, család, betegségek? Kérdezze bátran tanácsadóinkat!

Ajánló

 

Szavazás

 

Utolsó hozzászólások

 

Az ezotéria képekben

 
 
kép 184
 
3112
 
 
 
kép 155
 
2965
 
 
kép 202
 
3795
 
 
 
kép 64
 
3503
 

EZOMánia Hírlevél

 
Iratkozz fel ezoterikus hírlevelünkre!
Hírlevelünkkel értesülhet az ezotéria világának legfontosabb híreiről.

EZOMánia a facebookon

 

Az ezotéria hírei